Spiseforstyrret

Velkommen til spiseforstyrret.dk. “Endnu en hjemmeside om spiseforstyrrelser?”, tænker du måske? Næh. Ikke just.  Det her sted er et forsøg på at skabe et samlende led for de, der vil noget andet og noget mere end den gængse opfattelse og behandling af spiseforstyrrelser. Vi er en blandet flok, som godt kunne tænke os at der bliver set på behandlingen af eksempelvis anoreksi, bulimi og BED med friske øjne.
Vi er ikke en forening. Der er ikke noget medlemsskab. Vi modtager ikke offentlige midler og vi kan udtrykke os lige nøjagtigt som vi vil.
Nogle af os er medlemmer af facebookgruppen pårørende mod spiseforstyrrelser. Vi har set den mangelende succes i den gængse behandling: Opfedning og udskrivning.  Men vi har også set de små mirakler der sker, når syge mennesker mødes med nysgerrighed og menneskelig respekt.
Velkommen.

Anoreksi

En person med anoreksi begrænser bevidst sit madindtag til ekstreme små mængder, samtidig med at man ofte træner overdrevet meget. Den ramte får et forstyrret kropsbillede som gør at de ikke ser sig selv som undervægtige, men derimod det stik modsatte, på trods af at objektive kilder bekræfter det. Anorektikere udvikler ofte en stor viden om mad og ernæring og kender ofte energiindholdet i mange madvarer. Mange vejer alt de spiser. Ofte opleves en stærk angst i forbindelse med spisning. Anoreksi kan medføre flere alvorlige somatiske komplikationer som vækstreduktion, knogleskørhed, manglende menstruation og frugtbarhed, impotens hos mænd, manglende kønsmodning ved sygdomsdebut før pubertet og død.

Bulimi

Mennesker med bulimi er stærkt optagede af mad og har perioder med overspising som efterfølges af forskellige måder hurtigt at få maden ud igen. De almindeligste måder at få maden ud på er selvfremkaldte opkastninger eller overdreven brug af afføringsmidler. Personene oplever dårlig samvittighed og skamfølelse efter at have spist meget og opkast kan opleves som en renselse. Personer med bulimi kan have lange perioder med normal spising, og de kan have perioder med mange spiseorgier hver dag. Personer med bulimi kan have normal vægt, men har en stor frygt for overvægt. Nogle personer med bulimi kan få problemer med negle, hår og tænder. Dette fordi gentaget overspisning og opkastning tærer på tandemaljen og forstyrrer vitamin– og mineralstatus i kroppen.

Overspisning

En overspiser skifter mellem at spise meget mad uden egentlig at være sulten og at forsøge på at slanke sig, og evnen til at mærke sult og mæthedssignaler fra kroppen er forstyrret. Ofte vil følelser eller kropslige sensationer fortolkes som sult eller reduceres ved rigide slankeregler. Dette medfører at andre behov hun/han ikke får dækket adekvat bliver dulmet, som ved for eksempel trøstespising. Nogle har spiseorgier flere ganger om ugen, nogle småspiser hele tiden, mens andre igen spiser virkelig meget i en periode, for så at faste i en lige så lang periode. Overspisning har ikke fået plads som selvstændig diagnose i officielle diagnosesystemer.

Blog

Hverdagen med en spiseforstyrrelse fortalt gennem forældre, søskende, venner og de spiseforstyrrede selv.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer, forslag, ris eller ros? Send os en besked.